โดย admin -  วันที่ 14 มิ.ย. 2565 14:04 น.

ประมวลภาพการจัดอบรม“แนวปฏิบัติของสหกรณ์ กับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565

ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด (ชสกท.) ได้จัดอบรม“แนวปฏิบัติของสหกรณ์ กับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วน...

โดย admin -  วันที่ 24 เม.ย. 2565 00:00 น.

ประมวลภาพประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2565 วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565

ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด (ชสกท.) จัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2565 ใน วันอาทิตย์ ที่ 24 เมษายน 2565 ...

โดย admin -  วันที่ 11 ก.พ. 2565 11:36 น.

ประมวลภาพสัมมนาวิชาการประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565

ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด (ชสกท.) จัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 5-6 กุ...

โดย admin -  วันที่ 3 ธ.ค. 2564 09:55 น.

ประมวลภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

ชสกท. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้อง Sensations room ชั้น...

โดย admin -  วันที่ 16 พ.ย. 2564 00:23 น.

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

✾ ดาวน์โหลดเอกสาร ✾