สัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ ชสกท. ประจำปี 2567

โดย admin
 วันที่ 20 ธ.ค. 2566 16:05 น.
 559

สัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ ชสกท. ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 15-17 ธันวาคม 2566 ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ได้จัดสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2567 ณ โรงแรมเฮลท์แลนด์รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยาย เรื่อง การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ และ พล.ต.ต.ดนุกฤต กลัมพากร ประธานกรรมการ ชสกท. ได้ชี้แจงนโยบาย ทิศทางและเป้าหมาย ของ ชสกท. ประจำปี 2567 และหลังจากนั้นก็เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันของคณะกรรมการ เกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานชุมนุมสหกรณ์ฯ