เป็นองค์กรบริหารจัดการการเงินและการลงทุนที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นทางเลือกอันดับแรกของสหกรณ์ในกรุงเทพและปริมณฑล                               ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ  ISO 9001 : 2015

เกี่ยวกับชุมนุม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้
เดือนนี้
ปีนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

สารจากประธาน

วารสาร ชสกท.

บัญชีเงินฝากธนาคารของชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด

ธนาคารกรุงไทย
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
691-0-24458-3
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
247-229085-1
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
879-0-32861-4
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
511-1-25620-4

คณะกรรมการ

ที่ปรึกษา

ฝ่ายจัดการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ/ผู้สอบบัญชี