ประมวลภาพการจัดอบรม“แนวปฏิบัติของสหกรณ์ กับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565

โดย admin
 วันที่ 14 มิ.ย. 2565 14:04 น.
 227

ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด (ชสกท.) ได้จัดอบรม“แนวปฏิบัติของสหกรณ์ กับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง Sukhumvit Grand Ballroom JW Marriott Hotel ถนน สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากร นายวรเทพ เชื้อสุนทรโสภณ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา และ มีผู้เข้าร่วมอบรมจาก สหกรณ์สมาชิก คณะกรรมการ ที่ปรึกษา ฝ่ายจัดการ ชสกท. รวม 90 คน