ประมวลภาพประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2565 วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565

โดย admin
 วันที่ 24 เม.ย. 2565 00:00 น.
 199
ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด (ชสกท.) จัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2565 ใน วันอาทิตย์ ที่ 24 เมษายน 2565 ณ ห้องบอลรูม 2-3 ชั้น 9 โรงแรมโนโวเทล ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก สหกรณ์สมาชิก และคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ฝ่ายจัดการ ชสกท. รวม 70 คน