ประมวลภาพสัมมนาวิชาการประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565

โดย admin
 วันที่ 11 ก.พ. 2565 11:36 น.
 333
                 ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด (ชสกท.) จัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ The Tide Resort Bangsaen อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในหัวข้อ การบริหารเชิงกลยุทธ์และการจัดการ ความเสี่ยงในสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมีนาย ศุภชัย  เมืองรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เป็นวิทยากร และ Update ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด โดย พันตำรวจเอก นายแพทย์ ดนุกฤต  กลัมพากร ประธานกรรมการ ชสกท. มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก สหกรณ์สมาชิก และคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ชสกท. รวม 50 คน