ประมวลภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

โดย admin
 วันที่ 3 ธ.ค. 2564 09:55 น.
 409
      ชสกท. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้อง Sensations room ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์กรุงเทพมหานคร มีผู้แทนสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวน 49 คน จากจำนวนสหกรณ์สมาชิกทั้งหมด 58 สหกรณ์ โดยมี พ.ต.อ.นายแพทย์ ดนุกฤต กลัมพากร ประธานกรรมการ ชสกท.            ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม